ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

အဖြဲ႔မ်ား

 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား

ဖလက္ေဆာင္းကြန္မန္႔ေပးရန္ကုတ္

<center><object width="492" height="356"><param name="allowScriptAccess"
value="never"></param><param name="movie" value="song
name.swf"></param><embed wmode="opaque" allowscriptaccess="never"
src="သီခ်င္းလင့္ထည့္ရန္"width="552" height="400"></embed> <param
name="wmode" value="opaque"></param></object> </center>

ဘေလာ့ ပို႔(စ္)

www.myominzaw786.blogspot.com

ေအာက္တိုဘာလ 21, 2014 တြင္ 2:02pm အခ်ိန္ မ်ိဳးမင္းေဇာ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

@@@လြမ္းတယ္@@@

ေအာက္တိုဘာလ 20, 2014 တြင္ 12:30pm အခ်ိန္ ေဆာငး္ကဗ်ာ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 2 မွတ္ခ်က္

ရိမ္မိုး...ေကာင္းကင္ထဲကအခ်စ္ငွက္

ေအာက္တိုဘာလ 20, 2014 တြင္ 2:27am အခ်ိန္ shweminwun မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 2 မွတ္ခ်က္

ထူးအယ္လင္း အခ်စ္လို.ေခၚသလား

ေအာက္တိုဘာလ 20, 2014 တြင္ 1:41am အခ်ိန္ shweminwun မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

Michael Learn That's why you go away

ေအာက္တိုဘာလ 20, 2014 တြင္ 1:28am အခ်ိန္ shweminwun မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:36pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:24pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:19pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

မလုပ္ၾကပါနဲ႔

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:15pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေသခ်ာေျပာလုိက္ေနာ္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:14pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ကုိယ္ပါ ဒါေပမဲ့ ေခါင္းမပါဘူး

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:08pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:05pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:03pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:02pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:02pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ 19, 2014 တြင္ 2:01pm အခ်ိန္ လမ္းျပၾကယ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

သီခ်င္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာလ 18, 2014 တြင္ 7:46pm အခ်ိန္ ႏွင္းဆီနက္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္

ေအာက္တိုဘာလ 17, 2014 တြင္ 9:41pm အခ်ိန္ အလြမ္းသင့္ငွက္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 3 မွတ္ခ်က္

ပုဒ္မတပ္ဟာသမ်ား

ေအာက္တိုဘာလ 16, 2014 တြင္ 2:27pm အခ်ိန္ သူရိန္ျမင့္ျမတ္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 2 မွတ္ခ်က္

အတၱ

ေအာက္တိုဘာလ 13, 2014 တြင္ 2:08pm အခ်ိန္ ko htun မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ဖိုရမ္မ်ား

ေနတတ္သြားသူ

ႏႈိင္းမမွီ. မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔ၿပီး Oct 3. တြင္ Stay Away From ♡ မွ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးခ်က္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ 3 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

အျပစ္မျမင္ (၀ုိင္းစုခိုင္းသိန္း)

ခင္ႏွင္းဆီေသြး. မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔ၿပီး Oct 4. တြင္ wangba မွ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးခ်က္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ 1 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

အာဘြား(၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း)

Jun 13 တြင္ ခင္ႏွင္းဆီေသြး မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

၀းတဲ့ ခ်စ္ျခင္း(Nကုိင္ရာ)

ခင္ႏွင္းဆီေသြး. မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔ၿပီး Jun 11. တြင္ သက္ထားျငိမ္း မွ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးခ်က္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ 1 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

Send Free Gift to Friends

Jun 3 တြင္ likelike မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

အြန္လိုင္းခ်စ္သူ

+*♫*+ေဆြး(ေကာင္ေလး)+*♫*+. မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔ၿပီး Oct 2. တြင္ Stay Away From ♡ မွ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးခ်က္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ 10 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

မထင္ခဲ့တာပါ

+*♫*+ေဆြး(ေကာင္ေလး)+*♫*+. မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔ၿပီး Jun 15. တြင္ သက္ထားျငိမ္း မွ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးခ်က္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ 2 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

21

May 29 တြင္ အဆာန္ မန္ မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

nayminmyat သည္ shwezinwinဗြီဒီယိုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔သည္
Thumbnail

Bar Mha Ma Lo Buu - Po Po [Music Video]

"ဒီသူခ်င္းကိုလိုခ်င္တယ္"
လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ
nayminmyat သည္ shwezinwinဗြီဒီယိုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔သည္
Thumbnail

Bar Mha Ma Lo Buu - Po Po [Music Video]

"ဒီသူခ်င္းကိုလိုခ်င္တယ္"
လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ
nayminmyat သည္ shwezinwinဗြီဒီယိုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔သည္
Thumbnail

Bar Mha Ma Lo Buu - Po Po [Music Video]

"ဒီသူခ်င္းလိုခ်င္တယ္"
လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ
Profile Iconျမတ္မိုးႏွင္း, ခင္လမင္း, htethtet yuko , နွင့္ေနာက္ထပ္ 4 ေယာက္MM-F­l­a­s­h­s­o­ngs, ျမန္­မ­ာ­ဖ­လ­က­္­ေ­ဆ­ာင္း တြင္အဖြဲ႔၀င္ခဲ႔ပါၿပီ
လြန္ခဲ႔ေသာ 12 နွာရီ
လင္းလက္ သည္ေငး... ၏အဖြဲ႔ စာၾကည့္တိုက္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 15 နွာရီ
onlinelaypyay posted a status
"Online laypyay ျပန္​လာျၿပီ​နော္ သူငယ္​ခ်င္​းတို႔​"
မေန႔
https://www.google.co.in/?gfe_rd သည္ https://www.google.co.in/?gfe_rdဓာတ္ပံုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
မေန႔
https://www.google.co.in/?gfe_rd သည္ https://www.google.co.in/?gfe_rdဓာတ္ပံုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
မေန႔
https://www.google.co.in/?gfe_rd သည္ https://www.google.co.in/?gfe_rdဓာတ္ပံုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
မေန႔
https://www.google.co.in/?gfe_rd သည္ https://www.google.co.in/?gfe_rdဓာတ္ပံုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
မေန႔
https://www.google.co.in/?gfe_rd posted a photo
မေန႔
https://www.google.co.in/?gfe_rd သည္သူ၏ အိမ္အားျပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
ရတီ သည္ ဦးရဲ႔မီးေလး ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ေတြးစရာ အမွန္တရား ၂ ခုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"အားေပးသြားပါတယ္"
မေန႔
ရတီ သည္ ဦးရဲ႔မီးေလး ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ေတြးစရာ အမွန္တရား ၂ ခုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
မေန႔
ရတီ သည္ yoon lay ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ အရင္ျပင္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
မေန႔
ရတီ သည္ သက္တ႔႔ံေရာင္အျပံဳး ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည္ အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္ေတာ္စဥ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
မေန႔
အလြမ္းသင့္ငွက္ ႏွင္႔ ေရႊရည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
မေန႔
Hein Htet San သည္ yoon lay အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"လည္လည္လာသြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ"
မေန႔
Hein Htet San သည္ lizarnwe အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"လည္လည္လာတယ္ေနာ္ သယ္ရင္းေလး...ခ်မ္းေျမ့ပါေစဂ်ာ.."
မေန႔
Profile Iconlizarnwe, မ်ိဳးမင္းေဇာ္, thinthazinsoehtay , နွင့္ေနာက္ထပ္ 4 ေယာက္MM-F­l­a­s­h­s­o­ngs, ျမန္­မ­ာ­ဖ­လ­က­္­ေ­ဆ­ာင္း တြင္အဖြဲ႔၀င္ခဲ႔ပါၿပီ
မေန႔
 
 
 

Badge

Loading…

လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး (ပို႕စ္) 

အြန္လိုင္းရွိသူမ်ား

© 2014   Created by ADMIN.   Powered by

Badges  |  ျပႆနာတခုခုတင္ျပရန္  |  Privacy Policy  |  Terms of Service